กองทุน ไอที ซอฟท์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส


โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

           โครงการนำร่องโครงการแรก จัดทำขึ้นที่ โรงเรียนเจริญพัฒนา โดยผู้ริเริ่มโครงการนี้ คือ เจ้าอธิการประยงค์ วรธมฺโม วัดป่าคำเจริญ ร่วมกับ บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้ติดตั้งจานดาวเทียมและชุดรับสัญญาณไปแล้ว 1 จุด ซึ่งยังขาดอีก 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ชั้นอนุบาล / ห้องพักครู (ติดตั้งไปแล้ว)
จุดที่ 2 ชั้นป. 1 (ติดตั้งไปแล้ว)
จุดที่ 3 ชั้นป. 2 (ติดตั้งไปแล้ว)
จุดที่ 4 ชั้นป. 3 (ติดตั้งไปแล้ว)
จุดที่ 5 ชั้นป. 4 (ขาด Receiver 1 เครื่อง + ทีวี 21- 29 นิ้ว 1 เครื่อง)
จุดที่ 6 ชั้นป. 5 (ติดตั้งไปแล้ว)
จุดที่ 7 ชั้นป. 6 (ขาด Receiver 1 เครื่อง + ทีวี 21- 29 นิ้ว 1 เครื่อง)

 

    รวมอุปกรณ์ที่ขาดคือ

Receiver (เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม)
    - Receiver (เครื่องรับดาวเทียม) 6 เครื่อง ( เครื่องละ 1,200-2,000 )
    - ทีวี 21-29 นิ้ว 6 เครื่อง (เครื่องเก่าเครื่องใหม่ก็ได้ เครื่องละ 4,000-8,000 )
    - ชั้นวางทีวี 6 ชั้น
   
    รวมมูลค่าประมาณ 40,000 - 60,000 บาท
   


ทั้งนี้ถ้างบประมาณมีเพียงพอ ทางกองทุนฯ จะเริ่มดำเนินการ “ โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ” ต่อไป

ท่านผู้ใจบุญสามารถบริจาคทีวี (เครื่องเก่าเครื่องใหม่ก็ได้) โดยส่งพัสดุมาที่

“ กองทุน ไอที ซอฟท์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส ”
บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด 83/455 หมู่ 4 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี 12000

หากไม่สะดวกส่งพัสดุ สามารถบริจาค โดยการโอนเข้าบัญชี

     
  ชื่อบัญชี :  บจก. ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น
  เลขที่บัญชี :  028-012-0908
  ธนาคาร :  กรุงเทพ
  สาขา :  ย่อยศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
     
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 02-9588513-5 , 08-5661-8740, 08-5661-8741

“ กองทุน ไอที ซอฟท์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส ”
บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด  83/455 หมู่ 4 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี 12000
www.itsoft.co.th/fund Email : info@itsoft.co.th , itsoft_solution@hotmail.com