หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ การบริการ ลูกค้าของเรา กระดานข่าว ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  
 
Untitled Document
ติดต่อขอนัด Demo
ติดต่อสมัครเป็น Dealer
สอบถามการใช้งาน Online
FAQ
Check Mail
Site Reference
กองทุนไอที ซอฟท์
 
 
  Profile
   
 
บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด
 
 
       บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจำหน่าย โปรแกรมบริหารการผลิต ( MRP Plus 2017™ , MRP Plus 2017™ , MRP Plus 2017 For SMEs™ ) รวมถึงงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการ รวมทั้งงานออกแบบ, ดูแลเว็บไซต์  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
       บริษัทฯ สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ/วางระบบสารสนเทศ ที่ปรึกษาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ การจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ( © MRP Plus 2017™, © MRP Plus 2017™, © MRP Plus 2017 For SMEs™ )  และการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ในด้านไอที ให้แก่กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม( SMEs) รวมถึงองค์กรราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการบริการ ด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ และสนับสนุนให้ลูกค้า ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างเต็มขีดความสามารถ
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (Vision & Mission)
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
       บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด พร้อมเสนอการบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และพร้อมจะช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหาตลอดไป
 
พันธกิจ (Mission)
       พัฒนาซอฟแวร์ให้มีความหลากหลาย ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น ทันสมัย เป็นสากลโดยเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งเน้นความมีประสิทธิภาพของซอฟแวร์
       พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนต่อกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอื่น ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ลูกค้าใช้
          ซอฟแวร์ในการดำเนินกิจการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

       ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถแข่งขันได้

 

 
 
Untitled Document
  Home | Profile | Product | Service | Support | Download | Contact Us | Link | Site Map
 
Copyright © IT Soft Solution Co.,Ltd. All right reserved.